Wtorek, 24 marca 2020

W trosce o dobro naszych klientów i pracowników informujemy o najważniejszych zasadach bezpiecznych zakupów. Jednocześnie przypominamy, że nasz personel dokonuje regularnej i częstej dezynfekcji klamek, przycisków oraz uchwytów w całym obiekcie. Dla klientów dostępne są również miejsca sprzedaży maseczek, mydło oraz preparaty dezynfekujące. Zachęcamy do korzystania ze środków higieny dostępnych na terenie DH Renoma oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zakupów.

ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW W DH RENOMA

Ciągi komunikacyjne i sklepy

 1. Utrzymuj odległość przynajmniej 2 m od innych osób w całym obiekcie oraz w każdym ze sklepów, a także na schodach ruchomych.
 2. Obowiązkowo zasłaniaj ust i nosa (maseczką lub innym materiałem). Maseczkę możesz kupić w specjalnie wskazanym punkcie lub automacie.
 3. Obowiązkowo w trakcie zakupów noś na dłoniach rękawiczki jednorazowe ( lub jednorazowe foliowe), które zapewni Ci obsługa sklepu.
 4. Przed każdym ze sklepów znajdziesz informację, ile osób może w nim aktualnie przebywać.
 5. Pamiętaj, że obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków i produktów żywnościowych na terenie D H Renoma.
 6. Nie zapominaj, że obowiązuje całkowity zakaz korzystania ze stref relaksu: siadania na fotelach, kanapach oraz ławkach.

Strefa gastronomiczna

 1. Strefa gastronomiczna w DH Renoma jest oznaczona widoczną, fizyczną barierą.
 2. W strefie gastronomicznej na jedną osobę przypada minimum 15 m2.
 3. Ze szczególna dyscypliną zachowuj 2-metrową odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
 4. W strefie gastronomicznej możliwe jest kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania te nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii ani na na ulicy.

Parking, windy, toalety, szatnia

 1. Parkuj swój samochód na co drugim oznaczonym miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości zachowaj dystans przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.
 2. W windzie może przebywać maksymalnie 5 osób z wyjątkiem rodzin składających się z większej liczby osób.
 3. Pamiętaj, że szatnia jest wyłączona z użytku.
 4. Przed wejściem do toalety pamiętaj, że liczba osób z nich korzystających musi być o połowę mniejsza niż liczna toalet.
 5. Myj i dezynfekuj ręce zgodnie z wywieszonymi w łazienkach instrukcjami.
 6. Przeczytaj dokładnie instrukcję zdejmowania i zakładania maseczki oraz rękawiczek.
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.